Firma        Náhradné diely         Opravy a servis       Zapájanie a uvedenie do prevádzky spotrebičov      Kontakt – kde nás nájdete      Galéria – foto

 

Zapájanie nových spotrebičov a ich uvedenie do prevádzky

Výrobcovia zabudovateľných spotrebičov vyžadujú odbornú montáž, zapájanie spotrebičov a ich uvedenie do prevádzky odbornou, resp. autorizovanou firmou. Pri niektorých výrobkoch to má aj vplyv na počítanie záručnej doby spotrebiča, nakoľko záručná doba sa môže počítať až od dátumu inštalácie spotrebiča do prevádzky.

Náš servisný technik zároveň posúdi, či je skrinka pre zabudovateľnú rúru, resp. varnú dosku správne vyrobená a má patričné vlastnosti, skontroluje prívod plynu a elektriny, a zákazník má istotu a záruku, že jeho spotrebič  bude patrične odskúšaný. Výrobok namontovaný do nesprávne vyrobenej linky ohrozuje jej životnosť, môže sa začať deformovať povrchová úprava linky vplyvom tepla.

Dokonca sa stretávame aj výrobkami tak namontovanými, že to pri používaní ohrozuje zdravie zákazníka  (úraz el. prúdom, únik plynu), zdeformované dvierka na výrobkoch a pod.

Pripojenie spotrebiča našim technikom je zárukou odbornosti a dodržania patričných noriem.

Objednávka na tel. čísle 0903 21 22 27 alebo 02 622 45 789.